Дърворезбата не е нещо отминало

Желанието ми е да събера все повече почитатели около дърворезбата и уникатите от дърво, за да усетят вълшебството, което носят в себе си. Вярно е, че корените й се преплитат с далечното минало, но това не значи, че е отживелица, а доказателство за непреходност. Поради тази причина в последните години дизайнери и архитекти се обърнаха отново към дърворезбата, давайки й възможност за изява в съвременното обзавеждане.

Аз самият произхождам от род с дълбоки традиции в този занаят-изкуство. Съвсем естествено е, че усещам нуждата да съхраня и обогатя, доколкото е възможно, натрупания с годините опит. Не е лесно да надмина своя учител и дядо - Иван Маранов, но и целта ми не е да водя надпревара. С този сайт се опитвам също и да напомня и разкажа за него, тъй като приносът му за развитието и утвърждаването на традиционната българска дърворезба е огромен.